• Telefon: +420 722 044 174
 • E-mail: skolickaneznalek@seznam.cz
 • Adresa: Lihovarská 2404/12a, Praha 9

Aktivity

Poznávací a vzdělávací výlety v Praze (Zemědělské muzeum, Technické muzeum, muzeum Lega, Petřínská rozhledna + bludiště, Letiště Václava Havla, Letecké muzeum Kbely, Dopravní hřiště Prosek, Pat a Mat Grévin, Muzeum čokolády, Zoopark Radonice, Svíčkárna Šestajovice, lanové centrum Braník, sportovní centrum Gutovka, Muzeum Trabantů)

Pravidelné výlety autobusem (Zoo Chleby, Zoopark Soběhrdy, Zoo Zájezd, muzeum vláčků Zlonice, Mirákulum, Farma Blaník, Staré Hrady, Zoopark Zelčín)

Dopolední aktivity

Canisterapie s Artušem, Jóga s lektorem, Výuka angličtiny formou hry a zábavy, Pravidelné návštěvy solné jeskyně

Plavání v Lázních Axa na Florenci, Mobilní Planetárium přímo u nás ve školce, Dinopark na Harfě, Mořský svět Holešovice

Království železnic, Zoo Praha, Muzikoterapie – bubnování, Zpívání za doprovodu Orfových nástrojů, Oslavy narozenin

Výtvarné činnosti dle tematického plánu, Animoterapie – jízda na ponících, Kulturní vzdělávání – divadlo Úsměv, divadlo Gong, Výlety lodí po Vltavě

Odpolední aktivity

Pohybový kroužek, Keramika, Jumping – cvičení na trampolínách, Neználkovo hravé tvoření

Spolupráce s klinickou logopedkou Evou Kolesovou - logopedický kroužek pro děti každý týden

Harmonogram dne

7:00 – 8:30 – příchod dětí do školičky, volná hra dětí ( připravené hrací koutky dle týdenního plánu)
8:30 – 9:00 - Volná hra dětí
9:00 – 9:45 - Výtvarné, pohybové, hudební, literárně-dramatické a poznávací aktivity dle aktuálního tématu
9:45 – 10:15 - svačinka + hygienické návyky
10:15 – 11:45 – procházka, výlety, akce rozvoj pohybových schopností a dovedností);
v případě nepříznivého počasí náhradní program ve školce
11:45 – 13:00 - hygiena, oběd, popř. odchod dětí domů
13:00 – 15:00 – odpočinek s pohádkou
15:00 – 15:30 - svačinka, popř. odchod dětí domů
15:30 – 17:30 – zájmové kroužky / pobyt venku/ volná hra / odchod dětí domů

Prázdniny

Svátky v průběhu školního roku 2019 / 2020

28.09.2019 – státní svátek – Den české státnosti
25.12.2019 – 1. svátek Vánoční
26.12.2019 – 2. svátek Vánoční
01.01.2020 – Nový rok
30.03.2020 – státní svátek – Velký pátek
02.04.2020 – státní svátek – Velikonoční pondělí
01. 05.2020 – státní svátek – Svátek práce
08. 05.2020 – státní svátek – Den osvobození od fašizmu
05 07.2020 – státní svátek – Cyril a Metoděj
06.07.2020 – státní svátek – Upálení mistra Jana Husa

Vánoční prázdniny: od 23.12. 2019 – do 3.1. 2020 ( celkem 6 pracovních dnů)
Po vánočních prázdninách školka v provozu od 6.1. 2020

O letních prázdninách bude školka uzavřena:
od 1. 7. 2019 do 5. 7. 2019 (celkem 4 pracovní dny)
od 29.7. 2019 do 2.8. 2019 ( celkem 5 pracovních dnů)

LETNÍ PRÁZDNINY V MŠ

Přejete si, aby Vaše dítě čas, po který nemůžete být s ním, strávilo aktivně, dobře se bavilo a ještě se u toho něco naučilo? Dopřejte Vašim dětem zážitkové prázdniny v Praze !!!

Máme 7 -letou zkušenost a mnoho skvělých zážitků s pořádáním letních příměstských
programů. Děti se k nám z minulých ročníků rády vracejí a vítáme i úplné nováčky. Pokud jste nám dříve nechodili, doporučujeme přihlásit se nejdříve od 3 let. Tábory jsou vhodné pro děti do 8 let. Menší děti uvítáme po předchozí adaptaci.

Nabídka příměstských táborů o letních prázdninách 2019

Nabízíme Vám 2 turnusy:

1. Poznáváme zvířátka 15.7. – 19.7. 2019

 • Obora bílých jelenů Žleby /výlet autobusem/
 • Stanice mladých přírodovědců / kůň, prasátko,lama aj../
 • Zoo park Radonice
 • Zoo Chleby
 • Minizoo Milíčovský les

2. Dopravní týden 12.8. – 16.8 2019

 • Máslovice – autobus, přívoz, vlak a návštěva muzea
 • Výlet autobusem do Zlonic / expozice vláčků a opékání buřtů
 • Petřín + věž /lanovka + hřiště + bludiště /
 • Království železnic
 • Exkurze letiště Václava Havla
 • Jedná se o tábory s denní docházkou
 • Určené pro děti od 2 do 8 let
 • Pětidenní turnusy
 • Výlety za poznáním i zábavou
 • Individuální přístup ke každému dítěti

 

Cena turnusu ………………………………………………… 3500,- Kč /včetně vstupů/

Při platbě celé částky do konce dubna/sleva/ ……………….. 3200,- Kč

Závazná přihláška a záloha…………………………………… 1500,- do konce dubna

Doplatek v den nástupu………………………………………. 2200,- Kč

 

Jak to funguje:

  • příchod do školičky 7:00 až 8:30 hod.
  • dopolední/celodenní výlet za poznáním a zábavou
  • v odpoledních hodinách program dle počasí – různé výtvarné aktivity (namalujeme si, vyrobíme dáreček pro rodiče, modelujeme atd.) nebo hry a soutěže na hřišti
 • odchod domů – 16:00 až 17:00 hod.

Více informací na tel. 777 344 119

CO SE UČÍME

Seznamování s běžným prostředím dítěte se děti učí:

 • reagovat na své jméno (křestní)
 • znát jména dětí ve třídě
 • znát a pojmenovat viditelné části těla
 • pojmenovat každodenní činnosti v časovém rámci dne v MŠ (předměty denní potřeby, základní druhy jídel)
 • orientovat se ve všech prostorách MŠ
 • znát stálá místa předmětů ve třídě a vědět, k čemu slouží
 • orientovat se v nejbližším okolí mateřské školy
 • znát běžné dopravní prostředky
 • poznat běžnou lidskou činnost a lidi podle nápadných uniforem

Správnými vzory mezilidského chování a jednání se děti učí:

 • vytvářet a dodržovat s dětmi vytvořená pravidla pro chování ve třídě
 • učit základům slušného lidského chování (požádat, poděkovat, omluvit se, pozdravit, rozloučit se)
 • šetrně zacházet s hračkami
 • upevňovat vztahy k důsledkům své práce a lidské činnosti obecně
 • učit dělat radost a sdělovat své zážitky

seznamování s přírodou se děti učí:

 • mít povědomí o běžných přírodních jevech – slunce, mrak, bouře, blesk, vítr, led, sníh
 • rozlišovat a verbálně označit základní přírodní materiály (písek, voda,listí, kameny, stromy, plody)
 • rozlišovat stromy, keře, květiny apod.
 • poznávat a správně pojmenovávat druhy ovoce a zeleniny
 • poznávat a správně pojmenovávat domácí, volně žijící a exotická zvířata
 • pozorovat a poznávat drobné živočichy, které je možné vidět běžně ( motýl, brouk, ryba, žížala..)

seznamování s vlastnostmi předmětů se děti učí:

 • rozlišovat základní barvy, tvary, velikosti a předměty podle těchto kritérií třídit
 • poznávat a pojmenovávat známé objekty na obrázku
 • začít poznávat zobrazené činnosti a vztahy
 • pochopit kratičký děj pohádky, scénky vyprávěny učitelkou nebo pozorovány na obrázcích
 • při hře postupovat podle jednoduchého plánu
 • napodobivou hru znázorňovat sled činností – používat víc doplňků hry

Rozvoj prostorové a časové představivosti se děti učí:

 • začít chápat označení vztahů předmětů v prostoru (nahoře, dole, vedle, vpředu, vzadu)
 • začít chápat časové vztahy (ráno – v poledne – večer, hned, potom)

Rozvoj vnímání, pozornosti, paměti se děti učí:

 • povzbuzovat děti k samotné zájmové činnosti
 • rozvíjet cílevědomost ve hře (konstruktivní, napodobivé)
 • vést k samotné volbě námětu hry
 • cvičit paměť v běžných situacích každodenní činnosti

Rozvoj řeči se děti učí:

 • rozšiřovat slovní zásobu
 • chápat jednoduchou řeč okolí, krátké, souvislé vyprávění
 • mluvit srozumitelně a ve víceslovných větách
 • popisovat to, co právě dělá
 • navazovat komunikační kontakty s dospělými i vrstevníky
 • reprodukovat krátké říkanky
 • podněcovat potřebu vyjádřit svá přání v jednoduchých větách