• Telefon: +420 722 044 174
  • E-mail: skolickaneznalek@seznam.cz
  • Adresa: Lihovarská 2404/12a, Praha 9

Jesle

Provoz jeslí je celodenní. Je zajištěn pravidelný denní režim, v rámci kterého se střídají
pohybové a klidové činnosti. Program se snažíme vytvářet flexibilní s ohledem na individuální
nárok každého dítěte. Dítě se naučí samostatnosti v sebeobsluze, spolupracovat v kolektivu,
říct si své potřeby. Naším cílem je zajistit dětem během pobytu v našem zařízení komplexní
péči a výchovné postupy přizpůsobené věku dítěte a jeho individualitě.

Pro děti je připraveno příjemné, klidné, bezpečné prostředí, které je vybaveno kombinací
hraček a vzdělávacích pomůcek tak, aby se děti cítily jako doma a zároveň s naší dopomocí
rozvíjely své schopnosti a dovednosti.

Ceník jeslí

Ceník platný od 1.1.2018

Pro děti od 1 roku do dovršení dvou let

Měsíční platba:

Vhodná pro pravidelnou docházku, cena za hodinu je orientační – počítaná při 20 pracovních dnech v měsíci a otevírací době od 7:00 – 17:30 hod.

Typ docházky/počet dní v týdnu/platba měsíční

5x celý den – 9.000,- Kč / 20 dnů (45,-/hod)

4x celý den – 8160,- Kč / 16 dnů (51,-/hod)

3x celý den – 6.840,- Kč / 12 dnů (57,-/hod)

V ceně není zahrnuto stravné 70Kč /den (oběd + 2x svačina). Docházka od 7:00 – 7:30 hod.

5x dopoledne 6.960,- Kč / 20 dopolední (58,-/hod)

4x dopoledne 6480,- Kč / 16 dopolední (67,50/hod)

3x dopoledne 5.400,- Kč/ 12 dopolední (75,-/hod)

V ceně není zahrnuto stravné 60Kč/den (oběd + 1x svačinu) Docházka od 7:00 – 13:00 hod.

2x celý den + 3x dopoledne 8.760,-Kč

3x celý den + 2x dopoledne 8.856,- Kč

Permanentka:

Vhodná pro nepravidelnou a občasnou docházku. Permanentka platí od zakoupení při docházce:
2x týdně – 6týdnů a 3x týdně – 5 týdnů. V ceně není zahrnuto stravné.

10x dopoledne                     5.040,- Kč (84,-hod) /od 7:00 – 17:30 hod
10x celý den                         6.960,- Kč (67,-hod) /od 7:00 – 13:00 hod

Cena nezahrnuje stravné! Ceny jsou včetně pitného režimu a spotřebního a výtvarného materiálu. Kulturní aktivity budou hrazeny zvlášť, po předchozí domluvě s rodiči.

Školkovné se platí vždy na kalendářní měsíc. Platba probíhá dopředu, vždy nejpozději do 28. dne předchozího měsíce.

Školička je v provozu denně mimo víkendů, státních svátku a vánočních prázdnin. Během letních prázdnin máme otevřeno.