• Telefon: +420 722 044 174
  • E-mail: skolickaneznalek@seznam.cz
  • Adresa: Lihovarská 2404/12a, Praha 9

Ceník

Měsíční platba:
(vhodné pro pravidelnou docházku)
(cena za hodinu je orientační, počítaná při 20 pracovních dnech v měsíci)

Typ docházky/cenový program V ceně není zahrnuto stravné 70 Kč/den (oběd + 2x svačina)
5x celý den 7:00 – 17:30 hod. 7.500,- Kč/ měsíčně (35,50/hod.)
4x celý den 7:00 – 17:30 hod. 6.800,- Kč/ měsíčně (40,50/ hod.)
3x celý den 7:00 – 17:30 hod. 5.700,- Kč/ měsíčně (45,50/ hod.)
2x celý den 7:00 – 17:30 hod. 4.200,- Kč/ měsíčně (50/ hod.)
1x celý den 7:00 – 17:30 hod. 4.200,- Kč/ měsíčně
2x celý den + 3x dopoledne 7.300,- Kč/ měsíčně
3x celý den + 2x dopoledne 7.380,- Kč/ měsíčně
V ceně není zahrnuto stravné 60 Kč/den (oběd + 1x svačina)
5x dopoledne 7:00 – 13:00 hod. 5.800,- Kč/ měsíčně (49/ hod.)
4x dopoledne 7:00 – 13:00 hod. 5.400,- Kč/ měsíčně (56,20/ hod.)
3x dopoledne 7:00 – 13:00 hod. 4.500,- Kč/ měsíčně (62,50/ hod.)

Permanentky:
(Permanentka je vhodná, pokud neplánujete docházet do školičky pravidelně, v konkrétní
dny, nýbrž nárazově, například v jednom týdnu 5x, v dalším týdnu 2x…)
(Zakoupená permanentka je platná po dobu 30 kalendářních dnů a lze ji zakoupit vždy na
začátku měsíce. V ceně není zahrnuto stravné.)

Typ permanentky Cena
1 samostatný den 800,-
10 celodenních vstupů 5.500,- (550/vstup)
10 půldenních vstupů 4.400,- (440/vstup)

Děti do dovršení dvou let příplatek 20% z ceny školkovného!!!

Cena nezahrnuje stravné! Ceny jsou včetně pitného režimu a spotřebního a výtvarného
materiálu. Kulturní aktivity budou hrazeny zvlášť, po předchozí domluvě s rodiči.

Školkovné se platí vždy na kalendářní měsíc. Platba probíhá dopředu, vždy nejpozději do
28. dne předchozího měsíce.

Školička je v provozu denně mimo víkendů, státních svátku a vánočních prázdnin. Během
letních prázdnin máme otevřeno.

Změna ceníku vyhrazena!

Slevy:
Při zaplacení školného na 3 měsíce dopředu poskytujeme slevu 3%
Při zaplacení školného na 6 měsíců dopředu poskytujeme slevu 5%
Při zaplacení školného na celý školní rok poskytujeme slevu 10%
Pokud k nám přihlásíte druhého sourozence, poskytneme Vám slevu 20% na druhé dítě

Kroužky:

Keramika:                            1x týdně cena pro Neználky – 200,- Kč/měsíčně, Ostatní děti – 400,- Kč/ měsíčně

Pohybový kroužek:            1x týdně cena pro Neználky – 200,- Kč/měsíčně, Ostatní děti – 400,- Kč/ měsíčně

Výtvarný kroužek:             1x týdně cena pro Neználky – 200,- Kč/měsíčně, Ostatní děti – 400,- Kč/ měsíčně

Jumping:                              1x týdně cena pro Neználky – 200,- Kč/měsíčně, Ostatní děti – 400,- Kč/ měsíčně

Uvedená částka je paušální, v případě nemoci – nelze hodinu nahradit!!!

Angličtina:

Výuka bude probíhat v dopoledních hodinách v pondělí, středu, pátek a úterý / nebo čtvrtek/
odpoledne. Vyučovací hodina bude trvat 60 minut. Uvedená částka je paušální za měsíc,
v případě nemoci – nelze hodinu nahradit!!! Maximální počet 9 dětí na výuku.

1x týdně …………………………800,- Kč
2x týdně…………………………1440,- Kč
3x týdně…………………………1800,- Kč /+ 1x odpoledne – zdarma/

Přihláška

Přihláška ke stažení